Kendini Geliştirme

Paylaş

KENDİNİ GELİŞTİRME

Kendini Tanıma

Kendini  tanıma,  insanın  psikolojik  ve  fiziksel  açıdan  kendinde  olanları  bilmesi, kendinde olanların farkında olması ve bunları doğru değerlendirmesi ile ilgilidir. Bir insanın fiziksel  özelliklerini,  duygularını,  düşüncelerini,  istek  ve  gereksinimlerini,  güçlü  ve  zayıf yönlerini, amaç ve değerlerini, yeteneklerini ve becerilerini tanıması / bilmesi ve bunların farkında olmasını ifade eder.

Bireysel Özellikler

a.Bedensel Özellikler

Bireyde bulunan bedensel özellikler, birbirine bağlı birçok etkenin bir araya gelmesi ile şekillenir. Bireyin kişiliğinin ve yaşam tarzının belirleyicilerinden birisi olan bedensel özellikler; anne-babanın  taşıdığı  genlere,  anne  karnında  geçen  yaşam  sürecine  ve  doğum sonrası etkenlere bağlı olarak değişir, biçimlenir ve kişiye özgü bir hâl alır. Bireyin bedensel özellikleri denildiğinde kilo, boy, kemik yapısı, kas yapısı, bedenin oranı, biçimi, duruşu, bedeni  oluşturan  organ  ve  sistemlerin  yapısı  ile  dış  görünüşünü  etkileyen  ten  rengi,  göz rengi, saç rengi gibi unsurlar akla gelir.

b. Zihinsel Özellikler

Zihinsel özellikler, bireyde gelişen anlama ve yorumlamayla ilgili niteliklerdir. İlkin son derece sınırlı olan zihinsel faaliyetler, zamanla gelişir ve olgunlaşır. Bireyin bu zihinsel gelişimi onun hem doğuştan getirdiği özelliklere hem de çevresiyle etkileşimlerine bağlıdır.

 Zihinsel faaliyetler şu süreçleri kapsar: 

Algılama: Gerek iç gerekse dış dünyadan edinilen bilgilerin yorumlanması ve düzenlenmesidir.

Bellek:  Yaşanılanların,  öğrenilenlerin  ve  algılananların  geçmiş  ve  gelecekle ilişkisini bilinçli olarak zihinde saklama gücüdür.

 Muhakeme:  Bilgiyi  belirli  bir  anlam  çıkarma  ve  sonuca  varma  amacıyla kullanabilme yeteneğidir.

Düşünme: Bilgi ve çözümlerin sebep sonuç ilişkisi içerisinde değerlendirilip yorumlanmasıdır.

Yetenek: Bireyin öğrenme, iş yapabilme ve uyum gücüdür.

c.Ruhsal Özellikler

Bireyin etkiye en açık öğrenme, olgunlaşma yoluyla şekillenen ve en çok şahsına özgü niteliklerinden  olan  ruhsal  özellikler,  bütün  bu  sebeplerden  dolayı  da  üzerinde  kesin konuşulması güç olan bir alandır.

Kendini Geliştirme

Gelişim,  belirli  bir  duruma  doğru  gerçekleşen olumlu değişim  sürecidir.  Kendini geliştirmekse  insanın  olmak  istediği  ve  belirlediği  bir  kişisel  durumu  elde  etmek  için gerçekleştirdiği değişim sürecidir. Başka bir deyişle kendini geliştirme, olmak istenilen yere varma çabasıdır.

a.Kişisel Özelliklerini Geliştirme

Kişisel gelişim önce insanın kendisini keşfetmesiyle başlar. Kendini anlayabilme ve gelişme  arzusu  ile  başlayan  süreç  içerisinde  öncelikle  hedef  belirlenmelidir.  Hedef belirlerken  olumlu  olunmalıdır.  Olumluluk  derken  iki  şey  anlatılmak  istenmektedir.

Birincisi,  hayata  ve  kendinize  olumlu yönden  bakabilmektir.  İkincisiyse  hedef  için oluşturulacak  cümle  ya  da  düşüncenin  olumlu  kurulmasıdır.  Olumsuz  cümlelerle  hedef belirlenemez.  Kişi  olumsuz  cümlelerle  harekete  geçemez.  Örneğin  “Başarısız  olmak istemiyorum.” İfadesi, hedef  belirlemekte kişiye yardımcı olamaz ancak  olumlu  kurulacak cümleler zihni harekete geçirebilir ve düşünce üretebilir. “Başarılı olmak istiyorum.” gibi olumlu bir cümle, düşünce üretimine daha çok olanak sağlar.

b.İlgi ve Yetenekleri Geliştirme

İlgi, belli faaliyetlere isteyerek yönelme, bu faaliyetleri kısıtlayıcı koşullar altında bile başka  faaliyetlere  tercih  etme  ve  bu  faaliyetleri  yaparken  yorgunluk  yerine  dinlenmişlik, bıkkınlık  yerine  devam  etme  isteği  duyma  durumlarında  varlığına  hükmettiğimiz  bir  iç uyarıcıdır.

İlginin birey hayatında dinamik bir etkisi vardır. İnsanlar yaptıkları herhangi bir işten, katıldıkları herhangi bir etkinlikten doyum sağlamak isterler. Herhangi bir zorlama altında olmadığı  ya  da  kendisine  bir  ödül vaat  etmediği  hâlde  bir  kimse  kendiliğinden  bazı faaliyetlere girişiyor ve bundan doyum sağlıyorsa bu kimsenin o tür faaliyetlere karşı ilgisi olduğu  söylenebilir.

c.Kendini İfade Etme Yolları

Bireyin  kendini ifade etme ihtiyacı insanlık tarihi kadar eskidir. Başlangıçta birtakım hareket, şekil ve çeşitli seslerle kendini çevresindekilere anlatmaya çalışan birey zamanla bu ihtiyacını gidermek için çeşitli semboller geliştirdi. Doğadaki varlıkların şekillerinden oluşan bu semboller zamanla yerlerini çeşitli çizgilere bıraktı. Kendini ifade etme yazılı, sözlü ve bedensel boyutlarda kendini ortaya koyabilme, hislerini, düşüncelerini anlatabilme becerisi, geliştirilen kişisel tarz ve sahip olunan kişisel özelliklerle kendini gösterebilme yetisidir.

d.Becerilerini Geliştirmek

İnsanın becerileri şunlardır ve geliştirilebilirler.

İletişim becerileri , sunum becerileri , ikna becerileri, Öz Güveni Geliştirme, Kendini Gerçekleştirme

20.484 views

Gelen Aramalar:

 • kendini geliştirme (188)
 • KENDİNİ GELİŞTİRME mesleki gelişim (69)
 • mesleki gelişim kendini geliştirme (50)
 • mesleki olarak kişi kendini nasıl geliştirir (45)
 • kişisel özelliklerini geliştirme (39)
 • kendini tanıma ve geliştirme (36)
 • kendini geliştirme nedir (34)
 • kendini geliştirme yolları (14)
 • bireysel özelliklerini geliştirme (12)
 • mesleki gelişim kendini tanıma ve geliştirme (10)

“Kendini Geliştirme” üzerine 6 yorum.

 1. Çok teşekkürler. Mesleki gelişim dersinde 2. Sınav konumuz buydu ve özet lerini istiyordu. Bu sadece 1 soru olsada 1 soruma yardımcı oldunuz 🙂

 2. Abicim çok teşekkür ederim.Gerçekten çok işime yaradı.Mesleki gelişim dersinden performans ödevim bu konuydu ve yazdım.Hem çok kısa , hem de çok ayrıntılı anlatılmış.Herkese tavsiye ederim.Siteniz de çok güzel ve yararlı konulara sahip.Yeniden Teşekkürler.

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.